Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Hrubčice
Hrubčice 10
798 21 Bedihošť

Základní účel zřízení - školní (předškolní) vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, ŠD
 • ŠJ docházíme do MŠ

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
  Hrubčice č.37
  798 21 Hrubčice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
  Hrubčice č.37
  798 21 Hrubčice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Úřední hodiny máme ve všední dny denně v 7:30 - 7:45 hodin. V jiném čase vždy po telefonické dohodě.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 582 368 338 (základní škola), +420 588 589 005 (školní družina), +420 582 368 328 (školní jídelna)
  mobilní telefon: +420 774 987 691

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zshrubcice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace
  Hrubčice č.37
  798 21 Hrubčice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  zshrubcice@gmail.com

 • 4.8 Datová schránka

  a6jmms6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 86-3277930247/0100

6. IČO

75021498

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: zshrubcice@gmail.com

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 5b36car

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Hrubčice, příspěvková organizace Hrubčice č.37 798 21 Hrubčice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole Hrubčice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.