Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

Základní škola Hrubčice

Základní škola v Hrubčicích byla postavena roku 1877. Prvním odučeným školním rokem byl rok 1877/1878. Přestože budova prošla během několika období mnoha změnami , některé části jako tělocvična, části dvorního traktu, vchod k šatnám byly přistavěny a v průběhu času modernizovány, uvnitř vestibulu školy byl její historický ráz zachován. V současné době slouží škola k výuce dětí 1. až 5. ročníku. Kvůli  skutečnosti, že počty žáků se v jednotlivých ročnících výrazně mění, bývají ročníky spojeny  vždy podle aktuálního  stavu a to většinou do celkového počtu 20 žáků ve třídě.

Vyučování probíhá ve dvou až třech plně vybavených třídách. Ve všech třídách jsou instalovány interaktivní tabule s projektory, menší hudebna je vybavena elektrickým pianem, rytmickými nástroji, kytarou.

Tělocvična má k dispozici vlastní sociální zařízení, nářaďovnu a šatnu. Je místem pro sportovní aktivity jak žáků školy, tak rodičovské veřejnosti a činnosti sportovních družstev či oddílů v obci.

Ve dvorním traktu je umístěna dětmi i veřejností hojně využívaná keramická dílna s pecí.

Škola má prostornou školní zahradu, kterou žáci využívají k relaxaci o velkých přestávkách, ke hrám v rámci školní družiny, pěstitelským pracím, kulturním akcím. Na školní zahradě je dětem k dispozici nové lanové hřistě s prvky podporujícími pohybovou obratnost jako např. lanové překážky a dráhy, kladková lanovka, trampolina, prolézačky, houpačky, kladiny, hrazdy, skluzavka, vodní prvek atd.

Školní družina je situována do nově rekonstruovaného zázemí, jež sestává z 1 prostorné herny vybavené rovněž projekčním plátnem a dataprojektorem , 1 pracovny pro cca 30 žáků určené k výtvarným činnostem, kuchyňkou, samostatným sociálním zařízením a kabinetem vychovatelky. Činnosti ve školní družině se střídají svou pestrostí podle zájmu dětí a jejich potřeby relaxace.Školní družina má k práci žáků a jejich přípravě na vyučování k dispozici i počítačové vybavení. 

Č. p. 37
Hrubčice 79821
Telefon: +420 582 368 338  mobil 774 987 691

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola po život- vydaný v souladu s RVP a jeho úpravami

  • IZO ředitelství: 600120180
  • IZO škol a zařízení: 102 579 911 - ZŠ, 118 900 145 - ŠD
  • Poznámka: Příspěvková organizace od 1.1.2003, IČO: 75021498.

Základní škola 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748 (dále jen „pověřenec“).Osoba určená pro jednání za pověřence je: pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou: 

  1. ID datové schránky: 5b36car
  2. adresa sídla:  Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3. telefonní číslo: +420 732 464 854, +420 732 657 386, +420 733 281 378
  4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz